Fellows 1966

Från vänster: Curt Nilsson, Roland Andersson, Sven-Magnus Wirbladh, Jorma Kujansuu och Anders Willén