Ted and his Fellows 1965

Från vänster: Kwäsen, Ted, Wille, Mange och Jorma